Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Czasy Potopu

28 lipiec 2012r.

"(...) zalecamy Waszej Miłości najbardziej dwa forty i baszty: jeden od morza Puck, a drugi od pomorskiej strony Człuchów i Toruń, gdzie snadź nieprzyjaciel na Bydgoszcz lądem, a tam prosto morzem zmierza (...)" Król Jan Kazimierz do Jakuba Wejhera, 1655 rok "Mając żelazo mogę zdobyć złoto" — miał jakoby powiedzieć król szwedzki Karol Gustaw. Prawdopodobnie te słowa włożył w usta monarchy kronikarz, ale że zdanie to mogło być zgodne z myślami tego władcy nie potrzeba wątpić. Bez względu na to, czy słowa te są prawdziwe czy nie, możemy uznać, że pod tym hasłem rozpoczął w lipcu 1655 r. wojnę z Polską.


Puck - Jan III Sobieski

28 lipiec 2012r.

JAN III SOBIESKI A PUCK "(...) Druhe, dzys nie czas polować na zwierza, Bo król Jan Sobek brukuje żołmnierza, Chce dostać Turka pod Widnem do matni, Niech i Kaszube nie będą ostatni!" H. Derdowski Kaszube pod Widnem Nadanie starostwa puckiego gdańszczanom pod warunkiem jego obrony i jako pokrycia wydatków z tym związanych nie przeszkadzało Janowi Kazimierzowi przeznaczać z dochodów tego starostwa różnym zasłużonym osobom wynagrodzeń. I tak wojewodzie maliborskiemu Stanisławowi Działyńskiemu zapewnił roczną pensję w wysokości 2 tysięcy złotych, podkomorzemu koronnemu