Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Rezerwaty przyrody

22 czerwca 2012r.

PROJEKTOWANE REZERWATY PRZYRODY Buczyna Pomorska nad Jeziorem Brzęczek. Rezerwat jest położony w leśnictwie Jastrzębce byłego nadleśnictwa Mestwinowo i obejmuje zespoły leśne położone na zachodnim brzegu jeziora Brzęczek. W skład rezerwatu wchodzą acidofilne (kwasolubne) zbiorowiska lasów bukowo-dębowych i dębowo-sosnowych. Znamienną cechą obu tych zbiorowisk jest znaczny w nich udział buka, który w zbiorowiskach acidofilnych lasów bukowo-dębowych występuje w czterech warstwach (jako drzewo, krzew, krzewinka, podściółka), zaś w lasach dębowo-sosnowych domeną buka jest przede