Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

 

Organizacja ochrony przyrody

22 czerwca 2012r.

Organizację ochrony przyrody określa ustawa o ochronie przyrody z dnia 7 IV 1949 r. (Dz. U. Nr 25, poz. 180). Ustawa ta obejmuje całą problematykę ochrony przyrody oraz stanowi akt przymierza pomiędzy przyrodą a człowiekiem dążącym ku postępowi. Władzą naczelną ochrony przyrody jest minister leśnictwa i przemysłu drzewnego, który wykonuje swoje zadania przy pomocy powołanego przez siebie Naczelnego Konserwatora Przyrody działającego w Departamencie Ochrony Przyrody. Organem doradczym i opiniodawczym władz państwowych w sprawach ochrony przyrody jest Państwowa Rada


Dary morza

22 czerwca 2012r.

Na terenie województwa gdańskiego również kopano bursztyn. Jedna z takich kopalń, dziś nieczynna, znajduje się na terenie lasów państwowych w leśnictwie Bąkowo nadleśnictwa Kolbudy. Najbliższe otoczenie zostało uznane za rezerwat przyrody pod nazwą Bursztynowa Góra. Bursztyn to żywica drzew iglastych z trzeciorzędu. Świadczą o tym wrostki w bursztynie stanowiące szczątki roślin i zwierząt, które żyły na tych terenach w trzeciorzędzie. Dzięki tym właśnie wrostkom bursztyn przyczynił się do odkrycia miejsc występowania rosnących ongiś lasów bursztynodajnych. Szukając na plaży bursztynu znajdujemy często pospolicie zwaną trawę morską, morszczyn i całe pęki prawie czarnego widlika. Trawa morska, jedna z kwiatowych roślin


Mewy i Rybitwy

22 czerwca 2012r.

Mewy i rybitwy należą do ptaków towarzyskich. Gnieżdżą się w skupieniach od kilkunastu do wielu tysięcy gniazd. Mewy odznaczają się nadzwyczajną zdolnością zapamiętywania miejsca, w którym znajduje się ich gniazdo. Dzięki tej zdolności łatwo trafiają do swego gniazda w koloniach, liczących kilka tysięcy gniazd. Do najpospolitszych mew należą mewy śmieszki. Ptaki są wielkości gołębia,


Szlak turystyczny - Rozewie

22 czerwca 2012r.

Zatrzymujemy się w Rozewiu, by zwiedzić latarnię morską i rezerwat przyrody Przylądek Rozewski. Rezerwat ten obejmuje klify wysokości 54 m porośnięte pięknym 120-letnim lasem bukowym. Na terenie rezerwatu występuje kilka okazałych buków w wieku ponad 200 lat. Obok buka występują w drzewostanie pojedynczo lub grupami: klon, jesion, jarzębina, brzoza, dzika grusza i świerk o charakterystycznej szablastej formie. Z krzewów wymienić należy leszczynę, iwę, wiklinę, jałowiec, jeżynę, kalinę, malinę i głóg.


Nad Bałtykiem

22 czerwca 2012r.

Województwo gdańskie leży nad Bałtykiem. Stąd nie sposób omawiając osobliwości przyrody tego województwa pominąć główne zagadnienia dotyczące Morza Bałtyckiego, tym bardziej że grozi mu wielkie niebezpieczeństwo przekształcenia się na skutek niewłaściwej działalności człowieka w morze martwe. Morze Bałtyckie jest prawie zamknięte, dlatego niekiedy nazywane jest "północnym Morzem Śródziemnym". Ma bowiem bardzo wąskie połączenie z Morzem Północnym poprzez trzy niegłębokie cieśniny duńskie - Wielki i Mały Bełt oraz Sund, które łączą się z cieśninami Kattegat i Skagerrak. Stąd utrudniona


Rezerwaty przyrody

22 czerwca 2012r.

REZERWATY PRZYRODY POŁOŻONE POZA OPISANYMI SZLAKAMI TURYSTYCZNYMI, Większość rezerwatów przyrody naszego województwa została przedstawiona przy opisie poszczególnych szlaków turystycznych. Dla zapoznania czytelnika z wszystkimi rezerwatami przyrody województwa gdańskiego podaję poniżej według kolejności, w jakiej ujęte sq w rejestrze wojewódzkim, krótki opis tych, przez które nie prowadziły trasy