Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Jastarnia 1989r.

26 czerwca 2012r.

W czasie II wojny światowej ruch turystyczny na Półwyspie Helskim nie zamarł (choć ułegł znacznemu zmniejszeniu), z tym że miejsce odpoczywających Polaków zajęli Niemcy Po zakończeniu wojny, chociaż morska linia brzegowa Polski wzrosła do ponad 500 km, turystyka na Półwyspie Helskim kwitła znakomicie. Obowiązująca w państwie komunistycznym doktryna dyktatury proletariatu sprzyjała turystyce szerokich mas społeczeństwa. Prawo do wypoczynku dla każdego, kto pracował, i idące za tym duże wsparcie finansowe, państwa pokrywające znaczną część, a niekiedy nawet całość kosztów wypoczynku obywatela sprawiły, że wszystkie miejsca letniskowe były wypełnione, a Jastarnia przeżywała prawdziwy boom turystyczny Nie bez przyczyny została wymieniona tu właśnie Jastarnia, bowiem w efekcie tego boomu w latach pięćdziesiątych połączono ją z sąsiednim Borem i nadano status miasta, a wraz z Kuźnicą i Juratą utworzyła gminę Jastarnia. Rok 1989 i zapoczątkowane wtedy zmiany ustrojowe w państwie przyhamowały nieco rozwój turystyki. Przekształcenia te przyniosły jednak pewne korzyści, z których najznaczniejszą okazało się uzyskanie samodzielności przez samorząd lokalny, co sprawiło, że decyzje dotyczące dalszego rozwoju Jastarni zapadają na miejscu, a nie "gdzieś w Warszawie". Dzięki owej możliwości decydowania w Jastarni poczyniono wiele nowych inwestycji, zwiększających atrakcyjność turystyczną miasta i gminy. Starania o rozwój infrastruktury turystycznej Jastarni przyniosły efekty, bowiem liczba przyjeżdżających na półwysep wczasowiczów znów z roku na rok się zwiększa (mimo konkurencji jakąjest np. możliwość wypoczynku za granicą), tak że kryzys turystyczny, jaki nastąpił tu po 1989 r., można dziś w Jastarni uznać za przeszłość.

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

wczasy, Jastarnia, morze Bałtyckie