Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Morze Bałtyckie w liczbach

26 czerwca 2012r.

Morze Bałtyckie w liczbach (łącznie z cieśninami duńskimi) powierzchnia — 415266 km2 ilość wody — 21 721 km3 maksymalna głębokość — 459 m średnia głębokość — ok. 53 m roczny dopływ wody słonej — 720 km3 roczny dopływ wody słodkiej — 473 km3 Żeby wymienić całą objętość wody Bałtyku z oceanem potrzeba około 40 lat 4.2. Historia Bałtyku Historia ta jest stosunkowo krótka, ale bardzo urozmaicona. W przeciągu bowiem zaledwie kilkunastu tysięcy lat swego istnienia przeszedł Bałtyk szereg faz (poniższe zestawienie ujmuje kolejne fazy zmian dzisiejszego Ba tyku). Okres Lata Charakterystyka Epoka lodowa > 10 200 lat temu Okres Bałtyckiego Jeziora Lodowego Ok. 10 200 lat temu Gwałtowne obniżenie poziomu wód Bałtyckiego Jeziora Lodowego, co pozwoliło na przenikanie do niego wód oceanicznych przez cieśninę na zachodzie. Bałtyk przekształcił się ze słodkowodnego jeziora w słonawe Morze Yoldiowe. Nazwa ta pochodzi od żyjącego w nim gatunku małża Yoldia arctica, charakterystycznego dla tego okresu. Dziś małż ten żyje w Morzu Arktycznym. Ok. 9100 lat temu W wyniku podnoszenia się Fennoskandi (lądu obecnej Finlandii i pd. Szwecji), zostało przerwane połączenie z wodami oceanicznymi, dawne morze przekształciło się w ogromne Jezioro Ancylusowe, wysładzające się przez dopływ wielu rzek. Nazwa tego jeziora pochodzi od ślimaka słodkowodnego Ancylus fluviatilis. Ok. 7700 lat temu Zakończył się okres ancylusowy. Nastąpiło ponowne obniżenie lądu w miejscu, gdzie dzisiaj znajduje się Kattegat. Powstało szerokie połączenie Jeziora Ancylusowego z Morzem Północnym, przez które słone wody tego morza przedostały się do słodkowodnego jeziora. Równocześnie przenikać zaczęły różne gatunki flory i fauny atlantyckiej. Żyjący dziś w zach., bardziej słonej części Bałtyku mięczak Littorina littorea występował w tym czasie na całej przestrzeni tego morza, ponieważ zasolenie wody było wówczas większe niż obecnie. Od nazwy tego mięczaka ówczesne morze przybrało nazwę Morza Litorynowego. Ok. 5100 lat temu Zaistniała kolejna faza zmian. Na skutek pewnego podnoszenia się dna pod Cieśninami Duńskimi i zwężaniu się tych cieśnin został utrudniony dopływ słonych wód oceanicznych. Bałtyk przemienił się w zbiornik wód słonawych o zmiennym stopniu zasolenia. Tak powstało Morze Limnaea, które przyjęło nazwę od ślimaka Limnaea ovata. Ok. 2300 lat temu Rozpoczęło się obecna stadium rozwoju Bałtyku czyli Morze Mya (od nazwy małża Myaarenaria)

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

A czemu by nie zarezerwować kwatery nad polskim morzem?
wczasy, morze Bałtyckie