Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Morze - Bałtyk

26 czerwiec 2012r.

Morze - to część oceanu wyodrębniona przez ląd (jego występy) i przylegająca do niego przynajmniej jedną stroną, skutkiem, czego wody morza i jego klimat przybierają cechy indywidualne. Morze pełne (otwarte) — to przestrzeń mórz niepodlegająca suwerenności żadnego państwa. Wszystkie państwa mogą z niej swobodnie korzystać (żegluga, przeloty). Sytuację prawną reguluje tu konwencja prawa morza.Obszary morskie RP określone zostały w ustawie z dnia 21 marca 1991 roku. Morskie wody wewnętrzne (887,31 km2) — obowiązują na nich w całej rozciągłości polskie przepisy prawa (Zatoka Gdańska oraz Zalew Wiślany i Zalew Szczeciński). Morze terytorialne (wody terytorialne) — to pas wód morskich przyległych do wybrzeża albo do wód wewnętrznych, stanowiący integralną część terytorium państwa mającego dostęp do morza (granica tych wód jest granicą państwa). Szerokość pasa wód terytorialnych ustala dane państwo jednostronną decyzją (zwykle od 3 do 12 mil morskich). W Polsce obowiązuje pas 12 mil (1 mila morska = 1852 m), czyli 22,5 km, co daje powierzchnię 8 681,68 krn2. Wyłączna Strefa Ekonomiczna - to obszar wód w granicach uzgodnionych z państwami sąsiadującymi (Rosja, Szwecją Dania, Niemcy). Polska ma tutaj wyłączne prawo prowadzenia badań, poszukiwań i eksploatacji bogactw naturalnych oraz żywych zasobów morza. Wszystkie statki morskie (także i powietrzne) mają obowiązek meldowania do urzędów morskich (Gdynia, Słupsk, Szczecin) o zauważonych lub spowodowanych przez siebie zanieczyszczeniach (kary do 1,6 min dolarów). Polska ponosi odpowiedzialność za usuwanie skutków awarii i katastrof na tych wodach. Morze Bałtyckie (Bałtyk) - jest otwartym morzem śródlądowym wciśniętym w północno-wschodnią Europę. Stanowi część Oceanu Atlantyckiego. Łączy się z nim poprzez wąskie cieśniny Sund, Wieki i Mały Bełt a następnie szerokie Kattegat i Skagerrak (Morze Północne). Stanowi więc Bałtyk śródkontynentalną odnogę Oceanu Atlantyckiego. Morze Bałtyckie rozciąga się południkowo w linii o długości ok. 1 300 km (52°2' do 65°46) szerokości geograficznej północnej i równoleżnikowo ok. 700 km (9°30' - 21°10 ) długości geograficznej wschodniej. Chociaż Bałtyk jest morzem bardzo małym (ok. 415 tys. km2 dla porównania Morze Śródziemne ok. 3 min km2), to odgrywa poważną rolę w gospodarce światowej. Wokół Bałtyku żyje blisko 200 min ludzi, tutaj rozwinięty jest przemysł i handel (ok. 20% udziału światowego). Nad Bałtykiem zlokalizowanych jest ok. 1000 portów i przystani morskich. W stoczniach i portach (Kopenhaga, Kilonia, Rostock, Szczecin, Gdynia, Gdańsk, Petersburg, Sztokholm) budowana jest duża liczba nowoczesnych statków i przeładowywane są ogromne ilości ładunków oraz towarów, będących przedmiotem handlu i wymiany towarowej.

ocena 4,1/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, morze Bałtyckie