Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Ptaki nadmorskie

26 czerwiec 2012r.

Prawie wszystkie występujące na wybrzeżu gdańskim gatunki ptaków (z nielicznymi wyjątkami), objęte są ochroną gatunkową lub ochroną na podstawie prawa łowieckiego. Tak znaczna ilość gatunków ptasich wynika z faktu, że południowym brzegiem Bałtyku przebiega jeden z głównych szlaków ptasich przelotów i że tutaj istnieją wyjątkowo sprzyjające warunki zimowania dla gatunków północnych. Największe "ptasie raje" - to duże obszary płytkich wód Zatoki Puckiej oraz takich jezior, jak (Gardno, Łebsko czy Sarbsko. Najbardziej charakterystycznymi przedstawicielami ptasiego świata są mewy. Najbardziej znane wśród nich to: - mewa śmieszka (Larus ridibundus) - mewa pospolita (Larus canus) - mewa siodłata (Larus marinus) - mewa żółtonoga (Larus phscus) - mewa srebrzysta (Larus argentatus) - mewa mała (Larus minutus) Można je spotkać na łąkach w pobliżu wędzarni ryb, w okolicach portów i przystani rybackich na wysypiskach. Towarzyszą też kutrom na łowiskach. Na mokradłach i zalewach spotkać można wysmukłe, niewielkie rybołówki i nieco większe rybitwy, czajki, brodżce i wiele gatunków kaczek, jak lodówka, gągoł krzykliwy, tracz długodzioby, łyski oraz łabędzie, kormorany, nury, kuliki i bekasy Na brzegach piaszczystych gnieżdżą się małe biegusy, piaskowce i siewki. Z innych gatunków spotyka się tu niemal wszystkie gatunki pospolite lub występujące na całym Niżu Polskim, a więc wrony, kawki, szpaki, gile, kukułki, gołębie, sowy, jastrzębie, krogulce, bociany, czaple, żurawie, bąki itp. Z rzadkich gatunków przylatują tu: sokół wędrowny, orzeł rybołów, orlik, orzeł bielik i inne. Z ssaków występują również niemal wszystkie gatunki bytujące na Niżu Polskim. Oprócz jeleni, sarny, dziki, lisy, kuny leśne, łasice, zające, wiewiórki i cały szereg innych drobnych gatunków.

ocena 4,1/5 (na podstawie 17 ocen)

wczasy, ptaki nadmorskie