Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Rezerwaty przyrody

22 czerwiec 2012r.

PROJEKTOWANE REZERWATY PRZYRODY Buczyna Pomorska nad Jeziorem Brzęczek. Rezerwat jest położony w leśnictwie Jastrzębce byłego nadleśnictwa Mestwinowo i obejmuje zespoły leśne położone na zachodnim brzegu jeziora Brzęczek. W skład rezerwatu wchodzą acidofilne (kwasolubne) zbiorowiska lasów bukowo-dębowych i dębowo-sosnowych. Znamienną cechą obu tych zbiorowisk jest znaczny w nich udział buka, który w zbiorowiskach acidofilnych lasów bukowo-dębowych występuje w czterech warstwach (jako drzewo, krzew, krzewinka, podściółka), zaś w lasach dębowo-sosnowych domeną buka jest przede wszystkim warstwa krzewów. Czapliniec w Wierzysku. W odległości 3 kilometrów na południe od Kościerzyny przy szosie Kościerzyna - Zblewo znajduje się osada leśnictwa Wierzysko. W odległości 3 kilometrów od osady w kierunku południowo-zachodnim znajduje się Jezioro Księże, nad którym czaple siwe założyły swą kolonię wykorzystując w tym celu okazały około 200-letni drzewostan sosnowy, rosnący w zachodniej części południowego brzegu jeziora. Długosz Królewski w Łęczynie. Rezerwat tworzy stanowisko paproci długosz królewski na dwóch niedużych torfowiskach w lesie mieszanym. Jest to najliczniejsze stanowisko paproci w województwie gdańskim. Występuje tu około 200 okazów tej rośliny. Długosz królewski jest jedynym w Europie przedstawicielem bardzo starej rodziny roślin długoszowatych, których pierwsze formy istniały na ziemi już w okresie węglowym, czyli około 250 milionów lat temu. Długosz królewski jest reliktem i podlega całkowitej ochronie. jezioro Krąg. Jezioro to położone w odległości 1,5 kilometra w kierunku północno-wschodnim od miejscowości Konarzyny jest ostoją ptactwa wodnego i błotnego z łabędziem ną czele. Każdego roku przylatuje tu na wiosnę kilkaset łabędzi, z których znaczna część odlatuje na inne wody, a pozostałe zakładają gniazda wśród trzcin i wysokich traw. Niezależnie od łabędzi na jeziorze tym gnieździ się wiele innych gatunków. Jezioro Łąkie. Położone w odległości około 3 km od Sianowa w zagłębieniu powstałym w wyniku nierównomiernej akumulacji lodowcowej stanowi typ jeziora lobeliowego. Jezioro to posiada duże walory krajobrazowe. Otoczone ze wszystkich stron lasem przedzielone jest drogą wiodącą z Kartuz do Mirachowa. Dwie malowniczo położone wysepki w lewej części jeziora, po drodze z Kartuz do Mirachowa, potęgują jego urok. Niepoczołowicki Las. Rezerwat znajduje się na terenie leśnictwa Niepoczołowice w obrębie Mirachowo. Ma na celu ochronę pięknego fragmentu boru mieszanego o cechach pierwotnych. W okazałym drzewostanie występuje sosna, dąb, brzoza i buk w wieku około 180 lat. W podrostach spotyka się pojedynczo świerk i sporadycznie buk w wieku około 40 lat. Runo jest charakterystyczne dla boru świeżego. Przełom Reknicy. Rezerwat ten obok Jaru Raduni jest drugim na naszym terenie rezerwatem położonym w przełomie rzeki. Rzeka Reknica przepływa tu zakolami, a liczne głazy nadają krajobrazowi charakter podgórski. Sobowidzkie Modrzewie. Przy torze kolejowym przed stacją Sobowidz na terenie lasów państwowych leśnictwa Sobowidz występuje na powierzchni 1,67 ha okazały 140-letni drzewostan modrzewiowy. Obok modrzewia rosną buki i pojedynczo sosny. Ostatnio na skutek pozyskiwania nasion drzewostan został zeszpecony przez obcinanie gałęzi. Torfowisko Wygoda. Dla umożliwienia dalszych badań nad sukcesją nadjeziornych zespołów torfowiskowych w odległości 12 km na południe od Wejherowa utworzono rezerwat na terenie, gdzie przy brzegach trzech jezior: Wygoda, Pausznik i Krypko, można obserwować młodsze stadia rozwoju torfowisk wrzosowiskowych. Dwa pierwsze jeziora należą do jezior oligotroficznych. Świadczy o tym zespół roślinności przybrzeżnej z lobelią jeziorną i poryblinem jeziornym. Trzecie, najmniejsze jezioro Krypko, jest silnie zeutrofizowane (przekształca się w zamulony staw, a z czasem w torfowisko niskie). W przybrzeżnym pasie występują w nim liczne grzybienie białe i bobrek trójlistny. Zimoziół Północny. W drzewostanie sosnowym naprzeciw Łąk Czerskich w odległości 1 km od osady byłego nadleśnictwa Leśna Huta w kierunku Bartla Wielkiego rośnie w runie niepozorna krzewinka - zimoziół północny, charakteryzująca się drobnymi, skórzastymi zielonymi listkami nie opadającymi na zimę.

ocena 4,1/5 (na podstawie 18 ocen)

A czemu by nie zarezerwować kwatery nad polskim morzem?
wczasy, nad morzem, rezerwat przyrody, kaszuby