Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Rezerwaty przyrody

26 czerwca 2012r.

Przegląd wybranych rezerwatów. Z uwagi na wybitne walory przyrodnicze, znaczne fragmenty wybrzeża gdańskiego objęte są ochroną prawną. Utworzono wiele rezerwatów przyrody, z których do najciekawszych zaliczyć można: Przylądek Rozewski - utworzony w celu ochrony klifowego " ustabilizowanego brzegu morskiego porośniętego starym lasem bukowym z bogatym runem (zwany Kamiennym Przylądkiem), Posadowiona jest tutaj zabytkowa latarnia morska, którą odwiedził m.in. Stefan Żeromski - napisał później utwór "Wiatr od morza". Beka - położony u ujścia rzeki Redy. Chronić ma zbiorowiska słonorośli (słonych łąk) z rzadkimi gatunkami roślin oraz ostoi ptactwa wodno-błotnego, w tym cenną grupę siewkowatych. Piaśnickie Łąki - położony w ramionach rzeki Piaśnicy. Chronić ma rzadkości florystyczne występujące na śródleśnych polanach i nadrzecznych łąkach. Bielawa - powołany w celu ochrony woskownicy europejskiej (ginącego gatunku o charakterze atlantyckim) oraz stanowiska maliny maroszki. Białogóra - obejmuje podmokłe, zatorfione zagłębienia międzywydmowe otoczone borami a chroni atlantycką roślinność torfowiskową oraz zbiorowiska boru bażynowego i bagiennego oraz lęgowisko żurawia. Ptasi Raj - położony u ujścia Wisły Śmiałej na Mierzei Wiślanej. Utworzony dla ochrony ptactwa wodnego i błotnego oraz miejsc wypoczynku ptaków przelotowych (jeden z ważniejszych bałtyckich szlaków migracji ptaków). Mewia Łacha - położony u ujścia Przekopu Wisły. Obejmuje piaszczyste ławice wyłaniające się z morza .Utworzony w celu ochrony kolonii lęgowych iybitw oraz miejsc bytowania ptaków siewkowatych i blaszkodziobych. Bursztynowa Góra - rezerwat przyrody nieożywionej. Ustanowiono go dla ochrony wyrobisk dawnej kopalni odkrywkowej bursztynu. Wyrobiska te znajdują się na zalesionym wzniesieniu i mają kształt głębokich lejów, z których największy osiąga średnicę 40 m 15 m głębokości. Kępa Redłowska - najstarszy, bo utworzony już w 1938 roku rezerwat położony nad Zatoką Gdańską w granicach administracyjnych m. Gdyni. Obejmuje południowo-wschodnią część Kępy Redłowskiej z kompleksem leśnym i urwistym brzegiem klifowym. Celem ochrony jest zachowanie naturalnego krajobrazu nadmorskiego, lasu bukowego i bukowo-dębowego, form abrazyjnych oraz stanowiska jastrzębu szwedzkiego. Darźlubskie Buki - położony we wschodniej części Pobrzeża Kaszubskiego. Chroni starodrzew bukowy stanowiący pozostałość Puszczy Darżlubskiej. Zielone - położony na Pobrzeżu Kaszubskim. Chroni stanowisko wiciokrzewu pomorskiego na granicy zasięgu jego występowania. Okazy tego pnącza wspinają się po sosnach na znaczne wysokości, tworząc trudne do przebycia gąszcze.

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

wczasy, morze Bałtyckie