Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Roślinność Brzegu Morskiego

26 czerwca 2012r.

Na odcinkach brzegów niskich zabagnionych występują zespoły roślin słono - lubnych (halofitów) tworzące tzw. słone łąki. Należą do nich między innymi: jarnik solankowy, sit Gerarda, babka nadmorska koniczyna rozdęta. Na brzegach klifowych, jego urwiskach utrzymuje się podbiał i żarnowiec a przede wszystkim najbardziej charakterystyczny dla tego typu brzegu morskiego — rokitnik zwyczajny. Na samej zaś wysoczyźnie przybrzeżnej, w pobliżu krawędzi kępy, występuje często piękny las mieszany z przewaga sosny lub buka, a z udziałem dębu, brzozy i olchy (także osiki i grabu). W niektórych miejscach pojawia się szczególnie interesujący jarząb szwedzki zwany też jarzębiną szwedzką. Podobne lasy mieszane, obok borów sosnowych, występują też i na dalej od morza położonych terenach wysoczyzn. Występujące tu lasy pełnią dodatkowe funkcje ochronne gleby, spełniają rolę wzmacniacza wydm oraz klifów. Zaliczane są do grupy borów z dominującym gatunkiem sosny z domieszką brzozy, olchy i dębu. Za największy kompleks leśny tych terenów uznać należy tzw. Puszczę Darźlubską (17 000 ha). Jest to najbardziej na północ wysunięty zwarty kompleks przyrodniczo-leśny w Polsce. Puszczę porastają przede wszystkim lasy dębowo- bukowo-sosnowe a także lita buczyna pomorska. Według typologii leśnej na terenia Puszczy występuje 66 % siedlisk lasowych i 34 % siedlisk borowych.. Najbardziej charakterystycznym dla Puszczy Darźlubskięj gatunkiem jest buk (Fagus silvatica). Typowy fragment buczyny pomorskiej objęty jest ochroną rezerwatową (rezerwat Darżlubskie Buki). W 1996 roku cała Puszcza weszła w skład Leśnego Kompleksu Promocyjnego "Lasy Oliwsko-Darźlubskie".

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

wczasy, morze Bałtyckie