Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Stan czystości wód bałtyku

26 czerwca 2012r.

Główne źródła zanieczyszczenie morza to: - odprowadzanie bezpośrednio lub rzekami ścieków komunalno-przemysłowych - pestycydy i nawozy stosowane w rolnictwie - rozmyślne zatapianie substancji zanieczyszczających, w tym oleje i odpadki ze statków - eksploatacja i badania zasobów mineralnych dna morskiego - zanieczyszczenia z portów przeładunkowych - eksploatacja rurociągów i transmisji morskich (podwodnych) - spaliny samolotowe i samochodowe (także odpalanie rakiet) przedostające się do wód przez atmosferę. Przyrodnicze walory wybrzeża południowego Bałtyku dokumentowane są istnieniem tu dwóch parków narodowych tj. Wolińskiego i. Słowińskiego, wielu parków krajobrazowych (jak: Szczeciński, Dolina Słupi, Nadmorski, Trójmiejski, Wzniesień Elbląskich, Mierzei Wiślanej), obszarów chronionego krajobrazu (np. Nadmorski, Wyspy Sobieszewskiej. czy Żuław Gdańskich), kilkudziesięciu rezerwatów przyrody i kilkuset pomników przyrody. Jest wreszcie na tych terenach wiele zabytkowych parków wiejskich i podworskich, co wiąże się z rezydencjami byłych właścicieli rozległych dóbr ziemskich. Lista różnej ranni obiektów przyrodniczych objętych ochroną na obszarze polskiego wybrzeża Morza Bałtyckiego, reprezentujących zarówno przyrodę żywą jak i nieożywioną, nie jest jeszcze zamknięta. Istnieje szereg projektów utworzenia kolejnych obiektów przyrodniczych prawnie chronionych. Zasadniczym jednak warunkiem udostępnienia tej przyrody zainteresowanym jest takie wychowanie społeczeństwa, aby przeciwstawiało się ono działaniom powodującym procesy niszczenia tej przyrody. Zasoby przyrody są w swej naturze odnawialne - ale nie wszystkie. Do odnawialnych zasobów przyrody należą zasoby ożywione (rośliny i zwierzęta oraz najróżnorodniejsze ich zespoły, np. las, zadrzewienia, zwierzęta łowne, ryby). Rośliny i zwierzęta rozmnażając się zabezpieczają istnienie odpowiedniego stanu ilościowego (o ile człowiek nie zakłóci tej równowagi). Do nieodnawialnych natomiast zasobów przyrody należą elementy przyrody nieożywionej (gleba, woda, powietrze, surowce mineralne), które nie regenerują się. Ale czy można odtworzyć ginące puszcze?! Specyfika warunków przyrodniczych wybrzeża gdańskiego sprawia, że należy dołożyć wszelkich starań, aby je dokładnie rozpoznać i podejmować takie działania, które będą gwarancją zachowania tej przyrody dla przyszłych pokoleń. W porównaniu z pozostałym obszarem Polski największa specyfika odpowiada regionom nadmorskim reprezentującym struktury mierzejowe (Półwysep Helski, Mierzeja Wiślana i Mierzeja Kaszubska), deltowe (Żuławy Wiślane) i wysoczyznowo--dolinne (Pobrzeże Kaszubskie).

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

wczasy, morze Bałtyckie