Pokoje na Wczasy

wczasy, wakacje, urlop

Woda, piasek, słońce...

22 czerwca 2012r.

W miesiącach letnich każdego roku zaludniają się nadmorskie plaże. Naniesiony przez fale czysty piasek, nagrzewany przez promienie słoneczne, zaprasza swym dziwnym "śpiewem" do korzystania z plaży. Wypoczywając na plaży mało kto zdaje sobie sprawę z tego, że w najbliższym sąsiedztwie toczy się zacięta walka pomiędzy piaskami naniesionymi przez wiatr i roślinnością, która stara się piasek zatrzymać. Znamy chyba wszyscy skutki przemieszczania się ruchomych piasków. Wędrujące wydmy są bezwzględne i niszczą wszystko, co znajduje się na ich drodze. Nawet zielony las nie może oprzeć się niszczycielskiej sile wydm. Do najbardziej znanych przykładów należą piaski Mierzei Łebskiej - teren Słowińskiego Parku Narodowego. Spotkanie z atakującymi las białymi górami długo pozostaje w pamięci. Złowrogie nadmorskie wydmy ruchome powstają na skutek niszczenia roślinności wiążącej luźny piasek wydmy znajdującej się za plażą. Pierwsze wydmy za plażą to tzw. wydmy przednie lub białe. Są one porośnięte roślinami wyjątkowo odpornymi na zasypywanie piaskiem - piaskownicą zwyczajną i wydmuchrzycą piaskową. Zdarza się, że w czasie silnego sztormu fale morskie atakują pierwsze wydmy tak gwałtownie, że nie wytrzymują one tego ataku i zostają zniszczone. Wypadki takie należą jednak do rzadkości. Bardzo często człowiek niszczy roślinność wydmową i przyczynia się do uruchomienia piasków. Wystarczy wydeptana przez letników w nieodpowiednim miejscu na wydmach ścieżka na plażę, albo tak często spotykane leżakowanie wśród roślinności wydmowej. Podeptane i pogniecione przez człowieka rośliny nie mogą już przeciwstawiać się wiatrom niosącym piasek. W wydmie no-wstają głębokie wyrwy, powiększające się bardzo szybko. Wiatr przenosi piasek porwany z tych wyrw na sąsiednie, już utrwalone wydmy szare, na którvch występują rośliny mało odporne na przysypywanie piaskiem. Rośliny giną wkrótce, a piasek staje się znów posłuszny wiatrowi. Wydmy rozpoczynają swą wędrówkę. Aby ustalić wędrujące wydmy, trzeba wykonać odpowiednie płotki z chrustu, trzciny lub wrzosu, zwane szachownicą ze względu na kwadraty utworzone z tych płotków, następnie posadzić kępki piaskownicy a potem młode sosenki. Koszt utrwalenia i zalesienia 1 ha wydmy jest 10-krotnie wyższy od kosztu zalesienia 1 ha lasu, a okres utrwalania uruchomionych Diasków i przygotowania terenu do zalesienia jest 20-krotnie dłuższy od czasu potrzebnego do zalesienia 1 ha gruntu. Nasz kraj ponosi olbrzymie straty na skutek lekkomyślności obywateli, korzystających z odpoczynku nad morzem. Starajmy się w czasie naszej bytności nad morzem tak zachowywać, by zyskać sobie miano sprzymierzeńców, a nie wrogów przyrody. A więc w drodze na plażę nie twórzmy własnych ścieżek, tylko korzystajmy z wyznaczonych przejść. Plażujmy na plaży, a nie na wydmach. Przed wiatrem lub słońcem chrońmy się w wynajętych koszach lub na ławkach w alejkach sąsiadującego z plażą parku lub lasu. Nie zrywajmy i nie niszczmy roślin na plaży i na wydmach. Pomagajmy pracownikom urzędów morskich i leśnikom w ich pracy nad utrwaleniem wydm przez zachowanie w nie naruszonym stanie wszelkich umocnień, jak np.: płotki, ogrodzenia. Drugq formą brzegu morskiego jest klif. Wyraz ten pochodzi z angielskiego "cliff" (stromy stok). Wyniosłe wzgórza morenowe lub wysoko wzniesiona wysoczyzną morenowa graniczące bezpośrednio z morzem sq narażone stale na ataki groźnych fal sztormowych. Podmywane brzegi obrywają się - zsuwają się większe lub mniejsze bloki gliny zwałowej, często porośniętej lasem, którą każdy silniejszy sztorm rozbija i niesie do morza. Atakom fal opierają się jedynie ogromne głazy, toteż zawsze spotykamy je wymyte ze zboczy u podnóża klifu. Dwanaście takich olbrzymich głazów, leżących na plaży w Pucku, zostało uznanych za pomniki przyrody. Na urwistym klifie, mimo ciągłych zmian, pojawiają się rozległe gąszcze rokitnika zwyczajnego. Liście rokitnika są długie i dość wąskie, pokryte specjalnymi włoskami ochronnymi. Rokitnik jest krzewem dwupiennym. Okazy żeńskie są jesienią oblepione owocami barwy pomarańczowej. Inną charakterystyczną rośliną klifu jest podbiał pospolity. Często spotyka się również żarnowiec, którego żółte kwiaty na wiosnę nadają całej okolicy charakterystyczny wygląd. Z drzew występuje na klifie brzoza, osika, buk, olcha a nawet dąb. Piękna przyroda wybrzeża została już bardzo zniszczona. Dla zabezpieczenia najcenniejszych fragmentów brzegu morskiego utworzono szereg rezerwatów i dwa parki narodowe: Woliński Park Narodowy i Słowiński Park Narodowy.

ocena 4.2/5 (na podstawie 19 ocen)

wczasy, nadmorskie wydmy, morze, nad morzem, piasek